Centrum voor beroepsreferenties van de Metaalverwerkende Nijverheid en de Technologische Industrie

"De OESO heeft een aantal rapporten over een vijftiental landen waaronder België gepubliceerd. Elk rapport geeft een overzicht van de voornaamste belemmeringen voor de tewerkstelling van jongeren en beoordeelt de relevantie en efficiëntie van de bestaande  maatregelen om de overgang van school naar werk te vergemakkelijken."

In zijn rapport over België wijst de OESO op initiatieven die door IRIS TECH+ zijn genomen en meer bepaald het EOLUS-project :
"IRIS TECH+, het eerste referentiecentrum van het Brussels gewest werd eind 2003 opgericht. Het wordt paritair beheerd en gefinancierd door het Brusselse Ministerie voor Werkgelegenheid, de FOD Werk en de sociale partners.  Dit centrum organiseert opleidingen voor werkzoekenden en werknemers.  Zijn geavanceerde technische en pedagogische infrastructuur is ook toegankelijk voor leerlingen van het technisch en beroepsonderwijs (voltijds of deeltijds). De school behoudt de pedagogische verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de opleidingen worden verzorgd door de leraars die al dan niet begeleid worden door de opleiders van het centrum.

Het proefproject (Eole-Eolus) heeft geleid tot een gestructureerde samenwerking tussen vier secundaire technische en beroepsscholen, 12 ondernemingen en het centrum IRIS TECH+ om aan de leerlingen opleidingen voor te stellen in beroepen waarvoor er op de arbeidsmarkt een tekort is (mecaniciens, elektriciens, metaalbewerkers-lassers en automatiseerders).  Na een schooljaar blijkt dat de basiskennis die de leerlingen op het gebied van planlezen en berekening verwerven zou moeten worden versterkt. De stages in ondernemingen bieden overigens de mogelijkheid om de opleidingen in de school en in het centrum aan te vullen."


Bron : OESO
Organisation de Coopération et de Développement Economiques, Des emplois pour les jeunes/Jobs for Youth Belgique - ISBN 9264030433, p. 63.
http://www.sourceoecd.org/employment/9264030433
http://www.sourceoecd.org/socialissues/9264030433

:: Laatste nieuws