Centrum voor beroepsreferenties van de Metaalverwerkende Nijverheid en de Technologische Industrie

Ervaringsbewijs

Doel van het valideren van de competenties is competenties die verkregen zijn op de werkvloer, zonder een diploma te hebben behaald te laten erkennen door een officieel systeem.

 IRIS TECH+ is door het “Consortium de Validation des Compétences” erkend voor het valideren van de proeven van titel 2 van het beroep onderhoudsmecanicien (preventief onderhoud uitvoeren en revisie van mechanische, hydraulische en pneumatische organen). Deze valideringsproeven gebeuren in het Frans.

 Op onze internetsite vindt u in de rubriek 'Validation de compétences' (Franstalige deel van de site) informatie over de valideringen die IRIS TECH+organiseert.

 

Hoe inschrijven?

 

U bent voldoende vertrouwd met de titel 2 van het beroep onderhoudsmechanieker en zijn vereisten. U wenst deze competenties te laten valideren en U denkt dat U de validatieproef tot een goed einde kan brengen. 

Gelieve ons te contacteren, teneinde een voorafgaand individueel onderhoud te hebben, voorafgaand aan datum van de proef.

 

Contact IRIS TECH+ : 

Jihane Bouayad

02/340.07.80

info@iristech.be

  

Voor meer uitleg:

 

Consortium de validation des compétences : www.cvdc.be


In het Vlaamse Gewest: www.ervaringsbewijs.be

 

In het Waalse Gewest: bij Carrefour Emploi-Formation - n° vert du Forem: 0800/93991 – www.leforem.be

 

In het Brusselse Gewest: bij Carrefour Formation - Koningsstraat, 93 - 1000 Brussel - Tél 02/502.38.74 – www.bruxellesformation.be