Centrum voor beroepsreferenties van de Metaalverwerkende Nijverheid en de Technologische Industrie

Opleidingen voor het onderwijs

 

De hoogstaande technische en pedagogische infrastructuur van IRIS TECH+ wordt ter beschikking gesteld van het onderwijs.

 

 • De opleidingen zijn bestemd voor leerlingen uit het technische en beroepsonderwijs en uit het deeltijds onderwijs.
 • De doelstelling, duur en inhoud van de opleidingen worden in samenspraak met de onderwijsinstelling bepaald.
 • De opleidingen worden verzorgd door de leerkrachten zelf of door een instructeur van het centrum (in dit laatste geval moet de leerkracht wel voor de omkadering zorgen).
 • Ook leerkrachten die zich willen bijscholen zijn welkom.

 

Onze duidelijke wens is het ontwikkelen van een samenwerking gericht op een transfer van competenties naar de lesgever. Wij verwachten dus dat deze laatste een werkelijke speler wordt in het opleidingsproject en dat hij in dit initiatief ondersteund wordt door zijn directie.

 

Deze opleidingen zijn gratis voor de Franstalige en Nederlandstalige scholen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De opleidingskost wordt volledig gedragen door het RTMB (Regionaal sectorfonds Metaalverwerkende nijverheid en Technologische industrie van Brussel) en door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  


IRIS TECH+ en de onderwijsinstellingen kunnen samenwerken in de volgende domeinen:

 • Lassen (alle procedés)
 • Industriële plaatsbewerking
 • Industriële mechanica
 • Hydraulica
 • Pneumatica en Electropneumatica
 • Industriële elektriciteit
 • Automatisatie (initiatie dmv het SIEMENS – LOGO systeem)
 • Lifttechnieken
 • Koude technieken
 • HVAC technieken
 • Verspaning (initiatie tot het CNC programmeren: ISO taal – Software KELLER)

 

Het Referentiecentrum IRIS TECH+ coördineert het EOLUS project.

 

EOLUS is een samenwerkingsproject in het Brussels hoofdstedelijk gewest tussen technische en beroepsscholen, ondernemingen en het Referentiecentrum IRIS TECH+.

 

In een samenwerkingscharter zijn de vijf voornaamste krachtlijnen naar ondersteuning vastgelegd:

 

·         Versterken van de schoolprogramma’s

Voor elke richting, werd het beheersen van de in de schoolprogramma’s gedefinieerde competenties beoordeeld door de ondernemingswereld. Deze analyse heeft toegelaten, een aanwijzing aan te reiken aangaande de materies waarin het onderricht moet versterkt worden (betrokkenheid van de leerkrachten algemene vakken).

 

·         Infrastructuur – Materieel

Tot beschikking stellen van de infrastructuur van het referentiecentrum en de pedagogische omkadering indien nodig..

 

·         Opleiding van het onderwijspersoneel

Actualiseren van de competenties der leerkrachten in het kader van opleidingen in het referentiecentrum of in samenwerking met de ondernemingen.

 

·         Kennis van de onderneming: de stages

Voorbereiding en persoonsgebonden opvolging van de stage, dank zij het «Stagebegeleidingboekje».

 

·         Sensibiliseren voor beroepen

Informatie en sensibiliseringsacties naar beroepen gedurende de tweede en derde graad van het secundaire onderwijs evenals voor de acteurs betrokken in de schooloriëntatie (CLB centra).

 

 

Contact:

Secretariaat
02/340.07.80
info@iristech.be