Centrum voor beroepsreferenties van de Metaalverwerkende Nijverheid en de Technologische Industrie

Basis elektriciteit - 4 dagen

Voorkennis : Geen

 

Inhoud :

 

1. De elektrische kring

Voorstelling

Kringelementen

Open- en gesloten kring

Kortsluiting, slecht contact, overbelasting en onderbreking

 

2. Elektrische ladingen

Samenstelling van de stof

Elektriciteit

Isolator, halfgeleider, geleider en supergeleiding

 

3. De elektrische spanning

Elektrisch potentiaal

Elektrische spanning

Meten van spanning

De universele meter

De voltmeter

 

4. De elektrische stroom

Elektrische stroom

De elektrische stroomkring

Geleiders

Isolatoren

Meten van een stroom

De Ampèremeter

 

5. De soorten spanningen en stromen

Een gelijkspanning of een gelijkstroom

Een wisselspanning of een wisselstroom

Waarden bij spanningen en stromen

Overzicht van de verschillende spanningen

 

6. De elektrische weerstand

Voorstelling met het watermodel

De weerstandswaarde

De vermogenswaarde

Het meten van weerstanden

Soorten weerstanden

De soortelijke weerstand

De wet van Pouillet

 

7. De wet van Ohm

De definitie van de wet van Ohm

De afgeleide formules

 

8. De serieschakeling

Het principe van de serieschakeling

De eigenschappen van een serieschakeling

De vervangingsweerstand

De voorschakelweerstand

 

9. De parallelschakeling

Het principe van de parallelschakeling

De eigenschappen van een parallelschakeling

Vervangingsweerstand

Oefeningen

 

10. Arbeid en vermogen

Arbeid

Het vermogen bij gelijkspanning

Het vermogen bij wisselspanning

Het verband tussen arbeid, vermogen en de wet van Ohm

 

11. Het rendement

Wat is rendement ?

De formulering van het rendement

 

12. Meten van het energieverbruik

Vermogens meten met een volt- ampère- en een wattmeter

Het elektrisch verbruik meten met een kWh-meter

De elektrische energieprijs

 

13. Het Joule-effect

Het Joule-effect

De wet van Joule

Het verlies door het Joule-effect

Het Joule-effect bij het overbrengen van elektrische energie

 

14. Schakelmateriaal

Componenten in de kring

Netstelsels

Schakelmateriaal en de symbolen

 

15. Basisschakelingen

Teken technologische symbolen

Enkele basisschakelingen

 

16. Praktische ruimtelijke uitvoering

Componenten

Uitvoeringen

Opstellen schema

Uitmeten van een stroomkring onder spanning

Uitmeten van een stroomkring zonder spanning

 

17. Meettechnologie

Gebruik van de universele meter

Uitmeten van een schakelaar

Aandachtspunten bij het gebruik van een V-meter

Meten van een gelijkspanning

De voltmeter op wisselspanning

Aandachtspunten fij het gebruik van een A-meter

Meten van gelijkstroom

Meten van wisselstroom

Aandachtspunten bij gebruik van een ohmmeter

Meten van weerstanden

Aandachtspunten fij het gebruik van een watt-meter

Meten van het vermogen

Meten van de fase – opeenvolging met de draaiveldmeter

 

18. Gevaren van elektriciteit

Gevaren van elektriciteit voor mens en omgeving

De effecten van elektriciteit

Wat doen bij elektrocutie ?

De vitale stappen bij elektrocutie

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met Catherine Coen op 02 / 340 07 87 of catherine.coen@iristech.be 

Indien U een kandidaat wenst in te schrijven voor een opleiding, graag ons de bestelbon doormailen of faxen op : catherine.coen@iristech.be of op faxnummer 02 / 340 07 89, met de vermelding van de naam der deelnemer(s), de gewenste opleidingsdata en de coördinaten van de contactpersoon in de firma. 

Indien het minimum aantal deelnemers bereikt is, bevestigen wij ten laatste 2 weken voor de vooropgestelde aanvangsdatum, het doorgaan van de door U gevraagde opleiding.

:: FAQ

 • Waar en wanneer gaan de opleidingen door ? Open or Close

  De opleidingen vinden plaats in onze werkplaatsen, 117, Sint-Denijsstraat te 1190 Vorst.

   

  De lessen gaan door van maandag tot vrijdag, volgens het uurrooster 7u30 tot 15u30.

   

 • Wat omvatten uw tarieven ? Open or Close

  Behalve anders vermeld, zijn onze tarieven begrepen per persoon voor het geheel van de opleiding.

   

   De BTW is niet van toepassing op deze bedragen.

   

  Onze tarieven omvatten de prestaties van de lesgever, het pedagogisch materiaal, de cursusnota’s, een middagsandwich en enkele dranken.

   

 • Welke zijn de inschrijvingsmodaliteiten ? Open or Close

  Om een kandidaat in te schrijven, vragen wij U een bestelbon te mailen of te faxen naar : catherine.coen@iristech.be of per fax naar 02 / 340 07 89, met de vermelding van de naam der deelnemer(s), de gewenste opleidingsdata en de coördinaten van de contactpersoon in de firma.

   

 • Wanneer krijg ik de bevestiging van mijn inschrijving ? Open or Close

  Het effectief doorgaan van de opleiding wordt 2 weken voor de aanvang van de opleiding, per mail of fax gemeld, dit indien het minimum aantal deelnemers bereikt is.

   

  Bij onvoldoende inschrijvingen, zullen wij U melden dat de opleiding afgelast wordt.

   

 • Kan mijn onderneming genieten van opleidingspremies ? Open or Close

  Deze vraag stelt U het beste aan het sectorfonds waartoe Uw bedrijf behoort!

   

  De hiernavolgende sectorfondsen hebben reeds premies toegekend aan ondernemingen die werknemers inschreven voor onze opleidingen:

   

  ·     PC 111 - metaal - INOM

  ·     PC 149.01 - elektriciens - Vormelec

  ·     PC 124 - bouw - FVB

  ·     PC 118 - voeding- IPV

   

  Daar de premieaanvragen soms lang voor het begin van de opleiding moeten aangevraagd worden, raden wij aan, dat U zich op tijd inlicht bij Uw sectorfonds.

   

  Graag ook IRIS TECH+ informeren betreffende de eventuele stappen die zij moet ondernemen, opdat U van deze premie zou kunnen genieten (bv aanwezigheidslijst enz.)

    

 • Kan een opleiding georganiseerd worden met alleen werknemers uit mijn bedrijf ? Open or Close

  Ja.

   

  U kunt hiervoor Catherine Coen contacteren om een prijsofferte en een opleidingsplanning te bekomen.

  catherine.coen@iristech.be – tel: 02 / 340 07 87

   

 • Open or Close

        

 • Hebt u informatie over de premie betaald door Vormelek aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 ? Open or Close

  Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een partnerschapsopleiding met Vormelek volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...).

   

  Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming.

  Voor bijkomende inlichtingen neemt u best contact op met Vormelek : 02 476 16 76

   

  U mag de premie aanvragen ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding, online : www.vormelek-formelec.be

   

  vzw VORMELEK

  Marlylaan 15

  1120 Brussel

  Tél : 02 476 16 76 – fax : 02 476 17 76

  info@vormelek-formelec.be

  www.vormelek-formelec.be