Centrum voor beroepsreferenties van de Metaalverwerkende Nijverheid en de Technologische Industrie

Wie zijn wij?

IRIS TECH+ is het referentiecentrum van de Metaalverwerkende Nijverheid en Technologische industrie te Brussel.

 

Sinds 1983, voorziet een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) dat de ondernemingen uit de metaalsector (paritaire commissie 111) bijdragen storten aan het sectorfonds RTM Brussel (Regionaal fonds voor de promotie van de tewerkstelling van de Metaalarbeiders in Brussel).

 

Dit fonds wordt op paritaire wijze beheerd door de sociale partners: MWB/FGTB/ABVV – ACV METEA – AGORIA. Ze heeft als missie, haar middelen te gebruiken voor het verstrekken van opleidingscomplementen aan werknemers en werkzoekenden.

 

In 2002, ten overstaan van de Brusselse werkloosheidsproblematiek, ondertekenen de Brusselse minister van Tewerkstelling van het Gewest Brussel Hoofdstad en de sociale partners het « Sociaal Pakt voor de tewerkstelling van de Brusselaars ». Dit pakt mikt op een structuur van nauwe samenwerking tussen publieke tewerkstellingsorganismen, opleidingsorganismen en de privé sector in het domein van opleiding en de tewerkstelling van de Brusselaars.

 

Het Referentiecentrum zal de convergentieplaats zijn tussen publieke en privé partners.

 

In 2003 wordt IRIS TECH+ het eerste in Brussel opgerichte Referentiecentrum, het wordt beheerd door de volgende partners:

 

-          RTM Brussel (MWB/FGTB/ABVV – ACV METEA – AGORIA)

-          Bruxelles Formation

-          VDAB

-          ACTIRIS

-          Ministerie van Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Zijn missies zijn de volgende:

 

  • Het versterken en verbeteren van de bestaande « metaal » opleidingsacties en het vernieuwen van opleidingstrajecten voor werkzoekenden.

 

  • Het versterken van de kwaliteit van de bestaande arbeidskrachten door middel van continue opleiding.

 

  • Het structureren van mogelijke samenwerkingen met de onderwijswereld.

 

  • Ontwikkelen en organiseren van evaluatie en competentie validatie met het oog op tewerkstelling of oriëntatie naar opleidingstrajecten.

 

  • Aansturen van beroepen sensibilisatieacties (actuele en toekomstige) van de metaalverwerkende nijverheid en de technologische industrie in de stedelijke zone.

 

  • Een drager zijn van de technologische ontwikkelingen.

 

:: Laatste nieuws